Сигурност и дискретност
Начало / Общи условия / Сигурност и дискретност

Общи условия

Сигурност и дискретност

Биотрейд се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява предоставената в този сайт лична информация, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба. Биотрейд не предоставя, обменя или продава тази информация на трети лица.