Фирмена информация
Начало / За контакти / Фирмена информация

За контакти

Фирмена информация

Биотрейд България е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в СГС по Търговския закон на Република България.

Адрес на управление:

Биотрейд България ООД
гр.София 1606,
ул." 20 Април" №11
ЕИК 131498703

Адрес за кореспонденция:

гр. София 1797
кв.Младост 1
ул. "Въртопо" №24