Клинични проучвания
Начало / За нас / Клинични проучвания

За нас

Клинични проучвания

Биотрейд е сравнително малка договорно-изследователска организация (ДИО) и предимствата на сътрудничеството с нас са гъвкави, ефективни и небюрократични вътрешни процеси, тесни комуникационни връзки, бърза адаптация към промените, екип с висока професионална компетентност в областта и ниски разходи. Всичко това събрано в еднo ни прави по-достъпни и по-успешни.

  • Регулаторни одобрения в кратки срокове
  • Стриктно придържане към ръководните принципи на GCP - ICH
  • Избор/ Селекция/ Подбор на опитни и мотивирани изследователи
  • Високо качество при сравнително ниски разходи